ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Print

Ο διαγωνισμός είναι επίπονος και κοπιαστικός . Οι αποστάσεις που θα καλεστούν να καλύψουν οι διαγωνιζόμενοι για τα διάφορα αντικείμενα κυμαίνονται από 45 – 50+ χλμ από την βάση . Οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι με καλή φυσική κατάσταση και καλά ενημερωμένοι στα επεισόδια που θα αντιμετωπίσουν.

 

● Οι διαγωνιζόμενοι των 4 ατόμων θα ξεκινούν αμέσως μόλις προσέλθουν στον χώρο εκκίνησης χωρίς να αναμένονται όλοι οι διαγωνιζόμενοι.

● Το συνεργείο εγγραφής θα είναι ανοικτό από τις 3.00 μέχρι τις 10.00 της 18/07/2014 . Μετά τις 10.00 δεν θα μπορούν διαγωνιζόμενοι να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

● Στις 18.00 της 19/07/2014 όλα οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσέλθουν πίσω στην αφετηρία για την τελική φάση του διαγωνισμού.

● Οι διαγωνιζόμενοι  θα ακολουθούν συγκεκριμένο δρομολόγιο που θα τους δοθεί επί χάρτου.

● Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις περιοχές Σταυροβουνίου , Δελίκηπου , Προφήτη Ηλία , Μαχαιρά , Καπέδων , Αναλυόντα.

● Σε συγκεκριμένα ΣΤΕΚ των πιο πάνω περιοχών  θα πρέπει να ανταποκριθούν σε διάφορες απαιτήσεις .

● Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι άοπλοι και δεν θα χρησιμοποιηθούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

● Θα γίνει χρήση όπλων χρωματοσφαίρισης σε συγκεκριμένα επεισόδια.