27-11-2021
 

Επισκέψεις κατά Χώρα
ΗΠΑ flag 13.3%ΗΠΑ (13)
Κύπρος flag 8.2%Κύπρος (8)
Eλλάδα flag 6.1%Eλλάδα (6)
Γερμανία flag 3.1%Γερμανία (3)
Russian Federation flag 2.0%Russian Federation (2)
Argentina flag 1.0%Argentina (1)
Austria flag 1.0%Austria (1)
Brazil flag 1.0%Brazil (1)
China flag 1.0%China (1)
Colombia flag 1.0%Colombia (1)
Croatia/Hrvatska flag 1.0%Croatia/Hrvatska (1)
Hungary flag 1.0%Hungary (1)
Iran, Islamic Republic of flag 1.0%Iran, Islamic Republic of (1)
Seychelles flag 1.0%Seychelles (1)
Tajikistan flag 1.0%Tajikistan (1)
Vietnam flag 1.0%Vietnam (1)
98 επισκέψεις από 17 χώρες
Επισκέψεις τώρα
We have 42 guests online
Στατιστικά Στοιχεία

Επισκέψεις Σήμερα:98
Συνολικές Επισκέψεις:520089
 
 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 31 ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ Print E-mail

Καταδρομείς.  Κατόπιν διαταγής του προϊσταμένου κλιμακίου, επαναπατρίζομαι. Σας αποχωρίζομαι με βαθείαν συγκίνησιν και εν τ’ αυτώ με θαυμασμόν, διότι εις τας πλέον κρισίμους ημέρας της μαρτυρικής μας Κύπρου επετελέσατε το καθήκον σας εις το έπακρον, ασχέτως τελικού αποτελέσματος.

Δι’ εμέ, θα αποτελή ζωηράν ανάμνησιν ο χρόνος καθ’ ον υπηρέτησα εις την Μοίραν, διότι μαζί σας έλαβα το βάπτισμα πυρός και ησθάνθην το μεγαλείο του διοικητού εν πολέμω.

Καταδρομείς. Ο πόλεμος δεν ετελείωσεν. Ίσως να απωλέσαμεν την μάχην. Τον πόλεμον όμως θα τον κερδίσωμεν.

Εστέ ηνωμένοι προσβλέποντες εις τα εθνικά μας ιδεώδη και πιστοί εις το καθήκον προς την αιωνίαν μας πατρίδα, την Ελλάδα.

Πάντοτε αι σκέψεις μου θα είναι μαζί σας και θα συμπάσχωμεν.

Απομακρυνόμενος της Μεγαλονήσου, διακατέχομαι υπό αισθήματος υπερηφανείας διότι εν πολέμω διώκησα ήρωας, με αποτέλεσμα η αίγλη της Μοίρας να ξεπεράση τα σύνορα της Κύπρου και να ομιλούν άπαντες με θαυμασμόν.

Θρυλικοί λοκατζήδες. Συσπειρωθείτε περί την νέαν σας Διοίκησιν και εστέ βέβαιοι ότι θα ιδήτε καλλιτέρας ημέρας.

Σας καλώ όλους να διατηρήσετε το φρόνημά σας υψηλά, την αγάπην σας προς την πατρίδα αμείωτον και, όταν χρειασθή, να μην διστάσετε να δώσετε και την ζωήν σας ακόμη, όπως επράξατε και κατά το παρελθόν.

Κλίνω Ευλαβώς το γόνυ προς τους ηρωικούς μας νεκρούς, σας αποχαιρετώ και σας εύχομαι την εκπλήρωσιν παντός ποθητού.

Περαίνων, σας καλώ να αναφωνήσωμεν,

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ

ΖΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΘΡΥΛΙΚΟΙ ΛΟΚΑΤΖΗΔΕΣ

 

Τχης Αλέξανδρος Μανιάτης

Διοικητής 31 Μοίρας Καταδρομών

30 Σεπτεμβρίου, 1974

 
 

Onisilos


ETEA


Μέλος Ομοσπονδιών

.....


ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Κάντε κλίκ

1ο Μέρος

2ο Μέρος

3ο Μέρος


ΓΕΕΦ
 

© 2018 Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων. All Rights Reserved.

Operated by Enigma