20-01-2022
 

Επισκέψεις κατά Χώρα
ΗΠΑ flag 32.0%ΗΠΑ (33)
Eλλάδα flag 10.7%Eλλάδα (11)
Κύπρος flag 6.8%Κύπρος (7)
ΗΒ flag 2.9%ΗΒ (3)
European Union flag 1.9%European Union (2)
Russian Federation flag 1.9%Russian Federation (2)
Γερμανία flag <1.0%Γερμανία (1)
Indonesia flag <1.0%Indonesia (1)
Iran, Islamic Republic of flag <1.0%Iran, Islamic Republic of (1)
Ukraine flag <1.0%Ukraine (1)
103 επισκέψεις από 11 χώρες
Επισκέψεις τώρα
We have 30 guests online
Στατιστικά Στοιχεία

Επισκέψεις Σήμερα:103
Συνολικές Επισκέψεις:526687
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ Print E-mail

 

 1. Γενικός Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών, υποβάλλεται από το Γενικό Ταμία στο ΔΣ για έγκριση, τέλος εκάστου Δεκεμβρίου.
 2. Λογαριασμοί Χρήσης, θεωρημένοι από νομότυπο Ελεγκτικό Γραφείο, υποβάλλονται από το Γενικό Ταμία στο ΔΣ, για έγκριση, τέλος εκάστου Φεβρουαρίου.
 3. Ο Γενικός Ταμίας τηρεί βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου.
 4. Ο Γενικός Ταμίας τηρεί Βιβλίο Εσόδων και Δαπανών, καθώς και φάκελο με τις σχετικές αποδείξεις.
 5. Ο Γενικός Ταμίας διανοίγει και εποπτεύει τραπεζικούς λογαριασμούς, για τα Παραρτήματα και το ΔΣ.
 6. Οι Προϋπολογισμοί Εσόδων και Δαπανών των Παραρτημάτων υποβάλλονται στο ΔΣ, για έγκριση, τέλος εκάστου Ιανουαρίου.
 7. Ο Ταμίας εκάστου Παραρτήματος τηρεί Βιβλίο Εσόδων και Δαπανών, φάκελο με τις σχετικές αποδείξεις, καθώς και μητρώο περιουσιακών στοιχείων που ευρίσκονται στην κατοχή του Παραρτήματος.
 8. Οι Οικονομικοί Λογαριασμοί, που θα υποβληθούν στις Συνελεύσεις των Παραρτημάτων, υποβάλλονται έγκαιρα στο ΔΣ για θεώρηση, τέλος εκάστου Δεκεμβρίου.
 9. Την ευθύνη είσπραξης των συνδρομών από τα μέλη φέρουν οι Επιτροπές των Παραρτημάτων. Το ΔΣ έχει το δικαίωμα εκχώρησης της εξουσίας αυτής, προς όφελος του Συνδέσμου, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
 10. Τέλος εκάστου Δεκεμβρίου, καταβάλλονται οι εισφορές των Παραρτημάτων προς το ΔΣ.
 11. Για κάθε είσπραξη εκδίδεται απαραιτήτως σχετική απόδειξη.
 12. Βιβλιάρια αποδείξεων χρεώνονται στους Γραμματείς των Παραρτημάτων από το Γενικό Ταμία.
 13. ο τραπεζικό έντυπο μηνιαίας κίνησης λογαριασμού κάθε Παραρτήματος, απευθείας αποστέλλεται στο Γενικό Ταμία, ο οποίος και οφείλει να το κοινοποιεί αμέσως στους Ταμίες, μέσω των Γραμματέων των Παραρτημάτων.
 14. Λογαριασμοί του Συνδέσμου, σε επίπεδο ΔΣ, υφίστανται σε όλες τις εμπορικές τράπεζες.
 15. Ο Γενικός Ταμίας υποβάλλει στο ΔΣ μηνιαία κατάσταση Εσόδων / Δαπανών.
 16. Ουδεμία πληρωμή πραγματοποιείται από το Γενικό Ταμία χωρίς προηγούμενη απόφαση του ΔΣ.
 17. Τα βιβλιάρια επιταγών, αποδείξεων, οι σχετικοί φάκελοι και τα λογιστικά βιβλία, φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος, στο γραφείο κάθε Παραρτήματος.
 18. Όλες οι εισπράξεις κατατίθενται αμέσως στον οικείο τραπεζικό λογαριασμό.
 19. Ο Γενικός Ταμίας υποβάλλει ονομαστικό κατάλογο ενεργών μελών, τέλος εκάστου Δεκεμβρίου.
 20. Για οποιαδήποτε χρησιμοποίηση κεφαλαίων του Συνδέσμου αξίας μεγαλύτερης των £ 10.000 απαιτείται η έγκριση του Παγκύπριου Συνεδρίου.
 21. Πληρωμές διεξάγονται αποκλειστικά με τη χρήση επιταγών.
 22. Για οποιαδήποτε πληρωμή ποσού μεγαλύτερου των £500, από Ταμείο Παραρτήματος, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Γενικού Ταμία.
 23. Oυδέν δάνειο συνάπτει Επιτροπή Παραρτήματος, άνευ της συγκατάθεσης του ΔΣ.

 

Λεμεσός, 13 Οκτωβρίου 1999

 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 • ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 • ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΩΝ
 • ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ: Σημείωμα Γενικής Γραμματείας
 • ΠΕΡΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
 •  
   

  Onisilos


  ETEA


  Μέλος Ομοσπονδιών

  .....


  ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

  Κάντε κλίκ

  1ο Μέρος

  2ο Μέρος

  3ο Μέρος


  ΓΕΕΦ
   

  © 2018 Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων. All Rights Reserved.

  Operated by Enigma