20-01-2022
 

Επισκέψεις κατά Χώρα
ΗΠΑ flag 31.7%ΗΠΑ (33)
Eλλάδα flag 10.6%Eλλάδα (11)
Κύπρος flag 6.7%Κύπρος (7)
ΗΒ flag 2.9%ΗΒ (3)
European Union flag 1.9%European Union (2)
Γερμανία flag 1.9%Γερμανία (2)
Russian Federation flag 1.9%Russian Federation (2)
Indonesia flag <1.0%Indonesia (1)
Iran, Islamic Republic of flag <1.0%Iran, Islamic Republic of (1)
Ukraine flag <1.0%Ukraine (1)
104 επισκέψεις από 11 χώρες
Επισκέψεις τώρα
We have 32 guests online
Στατιστικά Στοιχεία

Επισκέψεις Σήμερα:0
Συνολικές Επισκέψεις:526688
 
 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ: Σημείωμα Γενικής Γραμματείας Print E-mail

 

Με βάση Καταστατική πρόνοια (Άρθρα 5, 11 και 18) αλλά και σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό που διέπει τη λειτουργία Παραρτημάτων, στις Συνελεύσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

 1. Η Συνέλευση πραγματοποιείται Ιανουάριο ή Φεβρουάριο. Απαραίτητη η προετοιμασία.
 2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την καθορισθείσα ημερομηνία, ώρα και θέματα, το αργότερο, μέχρι τέλος του έτους.
 3. Την ευθύνη γνωστοποίησης στον τύπο αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία.
 4. Η προσωπική επαφή με τα μέλη και η έγκαιρη ενημέρωσή τους, στην ευρύτερη δυνατή έκταση, που αποτελούν πρωταρχικό στόχο και επιδίωξη κάθε Επιτροπής, αναλαμβάνονται ισομερώς από τα μέλη της.
 5. Χώρος διεξαγωγής της Συνέλευσης, το οίκημα του Παραρτήματος ή συναφής άλλος κατάλληλος χώρος.
 6. Σε περίπτωση μη απαρτίας, κατά τον καθορισθέντα χρόνο, η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 μόνο λεπτά, οπότε και θα πρέπει, απαραιτήτως, να αρχίσουν οι εργασίες της Συνέλευσης.
 7. Στις εργασίες συμμετέχουν αποκλειστικά τα μέλη του Παραρτήματος και ουδείς άλλος. Ως παρατηρητές δύνανται να παρευρίσκονται μόνο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον έλεγχο, με βάση το μητρώο μελών του Παραρτήματος, διεξαγάγει ο Οργανωτικός Γραμματέας, ο οποίος κατάλληλα συμπληρώνει έντυπο παρόντων.
 8. Ο Ταμίας θα πρέπει να εισπράξει τις οφειλόμενες συνδρομές. Υπενθυμίζεται πως δικαίωμα υποψηφιότητας σε περίπτωση εκλογικής Συνέλευσης έχουν μόνο τα ενεργά μέλη.
 9. Ο Απολογισμός Πεπραγμένων για το παρελθόν έτος, θα πρέπει να εκτυπωθεί και διανεμηθεί σ’ όλα τα μέλη, άμα τη αφίξει, στην αίθουσα της Συνέλευσης. Σ’ ανάλυση του Απολογισμού θα προβεί ο Γραμματέας του Παραρτήματος, ο οποίος και θ’ απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα, αναφορικά με τα Πεπραγμένα. Ακολουθεί έγκριση του Απολογισμού Πεπραγμένων. Αντίγραφο της έκθεσης Απολογισμού επιδίδεται, μια βδομάδα ενωρίτερα, στη Γενική Γραμματεία.
 10. Σε ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και το ταμείο του Παραρτήματος, προβαίνει ο Ταμίας. Διανέμει δε,  Λογαριασμούς Εσόδων /Δαπανών για τη συγκεκριμένη περίοδο  σ’ όλα τα μέλη, άμα τη αφίξει, στην αίθουσα της Συνέλευσης. Αφού απαντηθούν τυχόν ερωτήματα των μελών, αναφορικά με τις δαπάνες και τα έσοδα, ακολουθεί έγκριση των Λογαριασμών. Αντίγραφο της έκθεσης Λογαριασμών επιδίδεται στο Γενικό Ταμία μια βδομάδα ενωρίτερα.
 11. Στα Διάφορα, δύνανται τα μέλη του Παραρτήματος να ενδιατρίψουν, σε ζητήματα που θεωρεί η Επιτροπή σοβαρά για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του Παραρτήματος και γενικότερα του Συνδέσμου, όπως η εγγραφή νέων μελών, η δραστηριοποίηση υφιστάμενων μελών, η δημιουργία υποεπιτροπών, το οργανόγραμμα, η λειτουργία του οικήματος, η διενέργεια εκδηλώσεων, τρόποι επίτευξης οικονομικής ευρωστίας, στόχοι για το επόμενο έτος κ. τ. λ. Μέλος του Παραρτήματος έχει τη δυνατότητα να εγγράψει θέμα προς συζήτηση, αποστέλλοντάς το  γραπτώς στο Γραμματέα του Παραρτήματος, ένα μήνα πριν τη Συνέλευση ή αν θεωρείται έκτακτο και επείγον, πριν την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης και θα συζητηθεί τελευταίο.
 12. Το Προεδρείο αποτελείται, εκτός αν άλλως αποφασισθεί κατά τη Συνέλευση, από το Γραμματέα, το β’ Γραμματέα, τον Οργανωτικό και τον Ταμία της Επιτροπής του Παραρτήματος.
 13. Καθήκοντα πρακτικογράφου ασκεί ο β’ Γραμματέας.
 14. Το συντονισμό διεξαγάγει ο Οργανωτικός Γραμματέας, ο οποίος επενεργεί μέσα στο πλαίσιο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος και τηρεί την τάξη, καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνέλευσης.
 15. Στην τελική φάση της Συνέλευσης, υποβάλλονται και γραπτώς, σε ειδικό έντυπο που θα προσκομίσει η Γενική Γραμματεία, Εισηγήσεις και Προτάσεις.
 16. Αντίγραφο του Πρακτικού της Συνέλευσης, του έντυπου παρόντων μελών και των εισηγήσεων, ο Γραμματέας θα επιδώσει στη Γενική Γραμματεία εντός μιας βδομάδας.
 17. Στη δεξίωση που θ’ ακολουθήσει, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης, διευκρινιστικών οδηγιών και επεξηγηματικών σχολίων.
 18. Ο χρόνος εργασιών, υπό ομαλές συνθήκες, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία ώρα, καταμερισμός δε τούτου, επαφίεται στο Προεδρείο.
 19. Προσφώνηση και χαιρετισμό, κατά την έναρξη της δεξίωσης και με το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης, αντιστοίχως, απευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπρόσωπος αυτού.
 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 • ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 • ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΩΝ
 • ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ: Σημείωμα Γενικής Γραμματείας
 • ΠΕΡΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
 •  
   

  Onisilos


  ETEA


  Μέλος Ομοσπονδιών

  .....


  ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

  Κάντε κλίκ

  1ο Μέρος

  2ο Μέρος

  3ο Μέρος


  ΓΕΕΦ
   

  © 2018 Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων. All Rights Reserved.

  Operated by Enigma