20-01-2022
 

Επισκέψεις κατά Χώρα
ΗΠΑ flag 31.0%ΗΠΑ (31)
Eλλάδα flag 11.0%Eλλάδα (11)
Κύπρος flag 7.0%Κύπρος (7)
ΗΒ flag 3.0%ΗΒ (3)
European Union flag 2.0%European Union (2)
Russian Federation flag 2.0%Russian Federation (2)
Γερμανία flag 1.0%Γερμανία (1)
Indonesia flag 1.0%Indonesia (1)
Iran, Islamic Republic of flag 1.0%Iran, Islamic Republic of (1)
Ukraine flag 1.0%Ukraine (1)
100 επισκέψεις από 11 χώρες
Επισκέψεις τώρα
We have 29 guests online
Στατιστικά Στοιχεία

Επισκέψεις Σήμερα:101
Συνολικές Επισκέψεις:526685
 
 
ΠΕΡΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ Print E-mail

 

Κατάλογος νεοσυλλέκτων οπλιτών, που επιθυμούν να υπηρετήσουν την πατρίδα από την τιμημένη έπαλξη των Λόχων Ορεινών Καταδρομών,  ετοιμάζεται από τη Γενική Γραμματεία, μετά από αίτημα των γονέων τους και υποβάλλεται από το Προεδρείο του ΔΣ προς το Διοικητή Καταδρομών, ιδιοχείρως, σε προκαθορισμένη επίσκεψη στη Διοίκηση Καταδρομών, τέλος Ιουνίου.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται, κατά κανόνα, παιδιά εφέδρων καταδρομέων, μελών του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων.

Αντίγραφο της πρόσκλησης του Στρατολογικού Γραφείου προς τον ενδιαφερόμενο, υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία, έως 20 Ιουνίου.

Όσοι επιθυμούν να καταταγούν στις Καταδρομές, θα πρέπει να το αναφέρουν στη Γενική Γραμματεία μέχρι τέλος Απριλίου.

Την ευθύνη ελέγχου της ικανότητας του υποψηφίου φέρει ο προτείνων. Εντούτοις, ο Υπεύθυνος του Τομέα Αθλητισμού θα έχει επαφή με τους υποψηφίους, αφού προηγηθεί συνεννόηση με τους Γραμματείς των Παραρτημάτων.

Αναφορά της Διοίκησης Καταδρομών, που κοινοποιείται στο ΔΣ, σχετικά με το αποτέλεσμα της δοκιμασίας, θεωρείται εμπιστευτική.

Ουδεμία παρενόχληση ή άλλη επαφή διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ.

Με ευθύνη των Επιτροπών των Παραρτημάτων, θα ενημερώνονται έγκαιρα τα μέλη μας, των οποίων τα τέκνα επιθυμούν να καταταγούν στις Καταδρομές, για τ’ ακόλουθα:

 • Τους περιορισμούς και τα κριτήρια επιλογής από πλευράς ΔΚ και ΓΕΕΦ.
 • Την αδυναμία της ΔΚ να ικανοποιήσει όλους τους υποψηφίους.
 • Την ανάγκη έγκαιρης και αποτελεσματικής προετοιμασίας των υποψηφίων, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.
 • Την προσήλωση και πίστη μας, ως ΔΣ, στην αξιοκρατία.
 • Την αδήριτη ανάγκη ενίσχυσης των Μονάδων Καταδρομών, με εκείνο το δυναμικό, που σαφώς υπερτερεί σε ψυχικά και σωματικά χαρίσματα.

Από τις επιδόσεις των υποψηφίων, κρίνονται, η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα του ΔΣ.

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην τακτική συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, 13 Οκτωβρίου 1999.

Ουδόλως το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον πιο πάνω Κανονισμό, δημιουργεί συνθήκες προνομιακής μεταχείρισης υποψηφίων, των οποίων οι γονείς υπηρέτησαν στις Καταδρομές. Η επιλογή ή και παραμονή τους στο ΚΕΜΚ, απόλυτα εξαρτάται από το ήθος και τις επιδόσεις τους.

 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 • ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 • ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΩΝ
 • ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ: Σημείωμα Γενικής Γραμματείας
 • ΠΕΡΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
 •  
   

  Onisilos


  ETEA


  Μέλος Ομοσπονδιών

  .....


  ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

  Κάντε κλίκ

  1ο Μέρος

  2ο Μέρος

  3ο Μέρος


  ΓΕΕΦ
   

  © 2018 Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων. All Rights Reserved.

  Operated by Enigma